...ett kulturarv från skogen...

VÄLKOMMEN TILL WEBBPLATSEN!

Webbplatsen skall tillhandahålla basinformation om byainitiativet "Tjära Mor" vars mål är att bygga upp och bränna en tjärdal på gammalt vis för framställning av tjära som huvudprodukt och kol som biprodukt. Projektnamnet uppstod vid första idékläckningsmötet 2007 som en skämtsam travestering på visan "Kära mor, så började mitt brev...", men har sedan dess inte släppt greppet om den fortsatta verksamheten. Här kan du lyssna till sången.

 

Jeppo Byaråd r.f. står som initiativtagare och juridisk ägare till projektet "Tjära Mor".

Via guiden i vänster spalt hittar du bild- och textmaterial, som ger dig en inblick i hur man i nutid återskapar ett gammalt och för trakten betydande hantverk.

Sidorna skall fungera som forum för alla dem som medverkar till förverkligandet av initiativet. De tjänar som studieobjekt för den spontana besökaren och för den som är intresserad av gammalt hantverk och kultur som ligger mera än ett sekel bakåt i tiden.

Vi välkomnar alla besökare att ta del av sidorna som följer!

Tjärdalen marknadsförs via denna webbplats. Inför s.k. tjärveckan distribuerades programblad inom närregionen och uppsattes affischer i ett vidare distrikt, från Vasa i söder till Karleby/Nedervetil i norr och Terjärv i öster. Inom Nykarleby uppsattes banderoller, informationstavlor och vägvisare så att även långväga gäster hade lättare att hitta fram till Måtarsberget i Jeppo.

Detta har hänt:

Den 12 juli 2010 tändes tjärdalen Tjära Mor på Måtarsberget i Jeppo, Nykarleby. Under den återstående veckan, fram till 19 juli, vaktades dalen dygnet runt och tappades på tjära fr.o.m. dag tre. Besökarna bjöds på olika program o.a. info vid dalen; festtal, musik, sång, skådespel, lek, dans, servering och god samvaro. Antalet besökare steg till drygt 4000 personer. Tjärtappningen gav 910 liter.

Nyheter

28.07.2014 12:59

Produkter i lager

Ännu finns både tjära, tjärvatten och dalkol att köpa. Tjäran 15 euro/liter, liten presentflaska 5 euro, kol 7 euro/säck (20 l). Ring Fjalar Fors 044 714 2070 eller Thomas Julin 050 326 1971.
11.02.2014 13:35

Tjära Mor

Vi minns dig tydligt ännu!
14.03.2013 12:25

Avslut

Webbsidan redigeras inte längre. Du är välkommen att ta del av innehållet så länge det är tillgängligt. Historien lever vidare. - Produkter finns i lager, se kontakt under föregående rubrik.
15.04.2012 17:02

Ännu i lager

Tjära, tjärvatten och kol finns ännu i lager. Ring: 06-7811 345, Fjalar Fors
05.11.2010 12:43

Tjära, tjärvatten och kol

De flytande produkterna finns nu på burk/kanister. Lagret finns hos Fjalar Fors. Den sista okt. har Tjära Mor tillgängligt: 352 l tjära (á 20 €) och 220 l tjärvatten (á 2 €). Det sistnämnda används utspätt i bastun att kasta bad med - 1 msk/2-3 l vatten ger badet en frisk doft.  Kol till en...
09.08.2010 21:47

Dalkaffe

Dalgubbarna samlas till kaffe med smörgås och tårta i Arcas söndagen den 15 augusti 2010. Vi försöker sammanfatta dalprojektet och besluta om när den slutgiltiga koltagningen skall ske.
30.07.2010 15:51

Förpackning och pris

En del av tjäran har tappats för försäljning. Den lilla souvenirflaskan (100 ml) kostar 5 euro och en 0,5 liters burk kostar 10 euro. Literpriset är 20 €.
23.07.2010 18:44

Mera bilder

Bildgalleriet har åter fyllts på. F.n. innehåller det hela 416 bilder. Tanken är att pressa in några till som visar att tjäran läggs på burk, lämplig för försäljning.
23.07.2010 18:41

910 liter

Tjära Mor var på gott humör och gav ifrån sig 910 liter.
19.07.2010 17:28

Dikt av Lars Huldén

Till invigningen av tjärdalen "Tjära Mor" har Lars Huldén skrivit dikten "Tjärans lov i Jeppo". Vi känner oss hedrade över denna gåva! - Du kan läsa dikten i startsidans vänstra spalt.

VÅRA WEBBGÄSTER 

Är du intresserad av gammalt hantverk, österbottniskt kulturarv, talkoarbete och att skapa gemenskap i byn så hittar du förhoppningsvis en inspirationskälla i dessa sidor. Det ger dig orsak att återkomma för att se vad som hänt sedan föregående besök.

Kontakt

Jeppo Byaråd r.f. ---- FOnr: 2034775-7

fjalarfors@gmail.com

Sök på webbplatsen

PROJEKTLOGO

 

 

TJÄRANS LOV I JEPPO

Tjärdalen lyfter mot skyn sin buk i den skogiga trakten

bärande skogarnas skatt, tallarnas helande blod.

Hemlighetsfullt som en Mona Lisas leende läppar,

ryker hon saktmodigt där, tjärans jungfruliga mor.

Heligt och stort är skeendet i den jordhöljda magen.

Fråga ej efter dess art, tacka för allt som den ger.

Tjäran har tjänat människor allt från historiens början.

Ordet har banat sig väg fram genom mängder av språk.

Tre är de goda tingen och tre är tjärans gestalter:

Grunden är tjäran i sig, men man kan möta den ock

ömsom som klart terpentin, ömsom till beck transformerad.

Alla tre formerna är människan till lycka och gagn.

Vem har bekämpat som tjäran ruttenheten i världen?

Ingen i tidernas tid! Lägg det på minnet och tänk!

Söker du renhet, min vän? I så fall: Följ tjäran i spåren!

Sträva att bli såsom den, även om kampen blir svår.

Lämna ditt dåliga jag såsom kolet i dalen som brändes.

Vandra i tjärans allé. Tjäna i kärlek din tid.

Mången har redan övergett tjäran för nyare medel.

Röster har till och med höjts, krävande allmänt förbud.

Men var ståndaktig du, och döm inte ut det förgångna.

Flyter gör vi såsom spån framåt på tidernas älv.

Glöm inte bort att det nya plötsligt kan vara förlorat:

Att man kan tvingas att ta tjäran till heders igen.

                             Lars Huldén

JEPP0 BYARÅD r.f. projektägare

Jeppo Byaråd r.f. står som juridisk projektägare till Tjära Mor och upprätthållare av denna webbplats.

Projektspråket är svenska.

© 2010 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode